Monday, January 05, 2009

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು
ನನ್ನ ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು
ನನ್ನ ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿ ನನ್ನಾಣೆ ನೋಡಲಾರೆನು

ಬಾಡಿ ಹೋದ ಹೂವಿನಂತೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುವೆ
ನೋಡುವಾ ಆಸೆಗೆ ನೋಡುವ ಆಸೆಗೆ
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಾಗುವೆ
ಹರುಷ ತುಂಬಿ ನಗಿಸುವೆ

ಯಾರ ಶಾಪ ಬಂದಿತೋ
ಯಾರ ಕೋಪ ಸೋಕಿತೋ
ನಿನ್ನನು, ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನನು ನೋಡೋ ಆಸೆ ಮಾಡೋದೇನೋ
ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ?

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು
ನನ್ನ ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು
.

No comments: